Kongremizin başlasına kalan süre

n 95 Gün 14 Saat 44 Dakika 13 Saniye

21-23
ŞUBAT 2020

Bolu Koru Hotels
BOLU

Ana Konular

 • Riskli Bebek ve Serebral Palsi 
 • Dünyada ve Ülkemizde Riskli Bebek Verileri
 • Serebral Palside Erken Tanı 
 • Fetal Beyin Gelişimi ve Serebral Palsi 
 • Antenatal Dönemde Riskli Bebek Tayini
 • Gebelikte Maternal Ruhsal Durum, Kondüsyon, Kilo Alımı ve Aktivite Kısıtlamasının Fetusa Etkisi
 • Natal Dönem Yaşananlar ve Serebral Palsi Gelişimi Üzerine Etkisi
 • Postnatal hayatta nöral plastisite, erken müdahaleler ve Serebral Palsi 
 • Fonksiyonel Beyin Değerlendirmesi, General Movement Assesment
 • Serebral Palsi Ayırıcı Tanısı, Sık karışan hastalıklar 
 • Serebral Palside Ağrı ve Osteoporoz
 • Nörogelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklarda Okul Döneminde Kaynaştırma
 • Nörogelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklarda Orofaringeal Disfaji ve Beslenme Yönetimi
 • Nörogelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklarda Duygusal Gelişim ve Davranış Problemlerine Yaklaşım
 • Serebral Palsili Çocuklarda Kore-atetoz ve Distoni Özelinde İstemsiz Hareketlerin Tedavisi 
 • Serebral Palside Skolyoza Yaklaşım, Postüral Kontrol ve Postür Analizi
 • Dünyada Rehabilitasyon Uygulamaları
 • Riskli Bebek ve Ev Ortamının Gelişime Uygun Yapılandırılması
 • Bütüncül Rehabilitasyon Yaklaşımı ve FTR Hekiminin Rolü
 • Özel Gereksinimli Çocuk Ailelerinin Psikiatrik Problemleri, Destek Süreci ve Önemi
 • Özel Eğitim Kurumlarının İşlevi, Denetlenmesi, Hekimden Talep Edilen Raporlar
 • İş Uğraşı Terapisi, Aile Odaklı Yaklaşımlar, TİMP
 • Robotik Rehabilitasyon, Sanal Gerçeklik Uygulamaları ve Giyilebilir Teknolojiler
 • Duyu -Bütünleme Teknikleri
 • Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)
 • Akılcı İlaç Kullanımı